ساعات کاری مجموعه

شنبه - پنج شنبه   9 الی 18

ارتباط با کارشناسان

دفتر مرکزی info@sobhemrooz.org

021-22462003

021-22461855

کارشناس اجرایی mohamadiee@yahoo.com 09191373473
مدیریت کارگاه bahador_k@hotmail.com 09121453731

ارسال پیام